บทวิเคราะห์ การป้องกันรักษาการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสหรัฐฯมีข้อสงสัยต่างๆ ควรได้รับการตรวจสอบจากประชาคมโลก
 การเผยแพร่:2020-05-06 17:30:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ นักการเมืองสหรัฐฯ หลายคน ได้แก่ นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไม่คำนึงถึงสภาพการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ แต่เผยแพร่ข่าวลือเรื่อง ต้นเตอโควิด-19 มาจากห้องทดลองหวู่ฮั่นอย่างต่อเนื่อง และบอกว่าประชาคมโลกควรตรวจสอบความจริง รวมทั้งสื่อมวลชนสำคัญของสหรัฐฯต่างก็สงสัยการป้องกันการรักษาและการแพร่ระบาดภายในประเทศ และเห็นว่ามีข้อสงสัยต่างๆ

ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก แต่จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิค-19 ของสหรัฐฯ กลับเป็นอันดับหนึ่งของโลก กลายเป็นประเทศศูนย์กลางการแพร่ระบาดในครั้งนี้ แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือ นักการเมืองสหรัฐฯ ไม่พยายามป้องกันรักษาการแพร่ระบาด แต่พยายามให้ประชาคมโลกมาตั้งข้อกล่าวหากับประเทศจีน เพื่อถือเป็นข้ออ้างในการบิดเบือนความจริงที่สหรัฐฯควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจากการแพร่ระบาดโควิค-19 ของสหรัฐฯไปยังทั่วโลก

ทำไมการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดของสหรัฐฯประสบความล้มเหลว สหรัฐฯควรรับผิดชอบอย่างไรต่อการแพร่ระบาดครั้งนี้ และนักการเมืองเบี่ยงเบนความสนใจ

เพื่อบิดเบือนอะไร ซึ่งยิ่งต้องการประชาคมโลกมาตรวจสอบ

อันดับแรก สหรัฐฯควรอนุมัติให้องค์การอนามัยโลก เข้าสู่ห้องทดลองชีววิทยาFort Detrick   เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องและความสนใจจากประชาชน แม้ว่าขณะนี้ห้องทดลองชีววิทยาแห่งนี้กลับเป็นปกติแล้ว แต่สาเหตุที่ปิดชั่วคราวคืออะไรประชาชนมีสิทธิ์ต้องรู้ อันดับที่สอง สหรัฐฯควรประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศสำรวจอย่างชัดเจนว่ามีสิ่งที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่มาบิดเบือนโควิค-19หรือไม่ ผู้ป่วยโควิค-19 รายแรกของทั่วโลกมาจากสหรัฐฯหรือไม่ และอันดับที่สาม สหรัฐฯควรประสานงานกับการสำรวจจากประชาคมโลก เพื่อสืบหาว่า โควิค-19 เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อไหร่

เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ จีนได้รับการตรวจสอบจากประชาคมโลกแสดงให้เห็นว่า เปิดเผย และจริงใจ แต่จีนคัดค้านการตรวจสอบทางการเมือง และบิดเบือนความจริงกับจีน การตรวจสอบโควิด-19 จากประชาคมโลกควรให้สหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่ม แต่ไม่ควรเป็นสหรัฐฯที่เป็นผู้เริ่ม (Bo/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ