> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chuyên gia Nga: Quan điểm “Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại” của Trung Quốc càng rõ ràng, có sức mạnh trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19
 Mới nhất:2020-05-09 18:27:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Kể từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu, gây thiệt hại nặng nề cho các nền kinh tế trên thế giới. Mới đây, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ Nga-Trung của Nga, thành viên Hội đồng Công việc quốc tế Nga Séc-gây Sa-na-cô-ép nhấn mạnh, dịch Covid-19 khiến mọi người có suy ngẫm mới về khái niệm “toàn cầu hóa”. Cá nhân ông đánh giá cao giải trình của Trung Quốc về “toàn cầu hóa”. Ông nói:

“Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, quan điểm ‘Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại’ trở nên rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, hơn nữa càng có sức mạnh hơn. Chúng ta khẳng định “toàn cầu hóa” ở chỗ, hàng tỷ dân chúng có thể sống bình ổn trên thế giới, đối xử với nhau một cách lý trí, xây dựng một mô hình sống dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi cho nhau”.