จีนเปิด “ช่องทางผ่านเข้าเมืองรวดเร็ว” รับพนักงานเกาหลีใต้ชุดแรกกลับมาทำงานในจีน
 การเผยแพร่:2020-05-11 17:04:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ภายใต้สถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงระบาดทั่วโลก กรอบกลไกความร่วมมือป้องกันและควบคุมโควิด-19 จีน-เกาหลีใต้ ได้เริ่มต้น  “ช่องทางผ่านเข้าเมืองรวดเร็ว” เป็นที่แรกของโลก เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้าเมืองแก่บุคคลที่ต้องการความเร่งด่วนเชิงพาณิชย์ โลจิสติกส์ การผลิต และการบริการทางเทคโนโลยี ระหว่างสองประเทศ         วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา พนักงานบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ จำนวนกว่า 200 คน ได้โดยสารเครื่องบินเหมาลำกลับมายังจีน นับเป็นพนักงานเกาหลีใต้รุ่นแรกที่ใช้ช่องทาง ดังกล่าว

ทั้งนี้ กลไก “ช่องทางผ่านเข้าเมืองรวดเร็ว” ได้อำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่ต้องการเดินทางผ่านเข้า-ออกเมืองระหว่างจีน-เกาหลีใต้ เพื่อดำเนินการผลิตในกิจการสำคัญของสองประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่มีหลักประกันในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ