จีนเตรียมจัดงานพิพิธภัณฑ์สากลประจำปี 2020 ที่พิพิธภัณฑ์นานกิง
 การเผยแพร่:2020-05-12 16:16:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์สากลครั้งที่ 44 จีนจะจัดงานที่พิพิธภัณฑ์นานกิงแสดงผลงานล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์จีน โดยนายกวน เฉียง รองผู้อำนวยการ สำนักงานวัตถุโบราณแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ประเด็นของกิจกรรมในปีนี้คือ “พิพิธภัณฑ์แห่งสันติภาพ ความหลากหลายและการยอมรับ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและความรับรู้ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาของอารยธรรมโลกที่มีความหลากหลาย เคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์

ภายใต้วิถีใหม่ พิพิธภัณฑ์กลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาค ความหลากหลายและกลมกลืนทางสังคม นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอารยธรรมของมนุษย์ ในการเพิ่มความเข้าใจและดำเนินความร่วมมือ (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ