ปธน.จีนส่งคำอวยพรไปยังพยาบาลทั่วประเทศเนื่องในวันพยาบาลสากล
 การเผยแพร่:2020-05-12 16:24:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 11 พ.ค.นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนกล่าวคำอวยพรต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากลที่จะมาถึงในวันที่ 12 พ.ค.

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่าหลังเกิดการระบาดของโควิด-19  เจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวนมากได้ทุ่มเทช่วยเหลือยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเต็มความสามารถ   ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของบรรดาพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศ      พวกเขาคือแนวหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกล้าหาญ  แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันสูงส่งที่เคารพและปกป้องชีวิต   รักษา ดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วย   พร้อมอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

\

ประธานาธิบดีสี กล่าวด้วยว่า  ระบบพยาบาลเป็นส่วนสำคัญในกิจการด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการพรรค และรัฐบาลทุกระดับจึงต้องดูแลเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นอย่างดี   และใช้ความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมระบบพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   รวมทั้งปรับปรุงกลไกส่งเสริมและสนับสนุนระบบพยาบาลให้สมบูรณ์

ประธานาธิบดีสี ยังแสดงความหวังให้เหล่าพยาบาลสืบทอดประเพณีอันดีงาม   เชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณด้านมนุษยธรรม  และสร้างคุณูปการมากขึ้นแก่การพัฒนากิจการดูแลสุขภาพของประชาชนจีน และการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของโลก (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ