จีนให้รางวัลใหญ่แก่ 14 มณฑลดีเด่นด้านการขจัดความยากจนในปี 2019
 การเผยแพร่:2020-05-13 16:26:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 12 พฤษภาคม การแถลงข่าวของสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า ในการประเมินผลงานการขจัดความยากจนอย่างสุดความสามารถ ประจำปี 2019 มณฑลเหอเป่ย เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลจี๋หลิน และมณฑลอื่น ๆ รวม 14 แห่ง ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ระดับดีเด่นและได้รับรางวัลใหญ่

นายสี่ว์ หงไฉ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีน ระบุว่า  14 มณฑลดีเด่นจากการประเมินผลการขจัดความยากจนอย่างสุดความสามารถ ประจำปี 2019 มีลักษณะร่วมกัน คือ ผู้ยากจนในพื้นที่ชนบทหมดความกังวงเรื่องอาหารการกินและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีหลักประกันด้านการศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน  และความปลอดภัยของบ้านพักอาศัย ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างสูง ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีในการขจัดความยากจนอย่างสุดความพยายาม (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ