ผู้แทนองค์การอนามัยโลกตอบจดหมายนักเรียนเมืองอู่ฮั่น
 การเผยแพร่:2020-05-14 16:22:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันศุกร์ที่แล้ว(8 พ.ค.) นักเรียนจากโรงเรียนซี่ว์กวง เมืองอู่ฮั่น ได้เขียนจดหมายถึงดร.Gauden Galea ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำจีน โดยระบุถึงบรรดานักเรียนอู่ฮั่นรู้สึกห่วงใยเพื่อนมนุษย์ที่ผจญวิกฤตโควิดในทั่วโลก

\

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.Gauden Galea ก็ได้ตอบกลับจดหมายฉบับดังกล่าวด้วยภาษาจีนว่า ขอบคุณจดหมายอันอบอุ่นจากพวกเธอ การได้รับของขวัญแสนอบอุ่นในยามยากลำบากนี้ ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานทั้งหลายขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศจีนมีความซาบซึ้งใจ จดหมายของพวกเธอเป็นความหวังแห่งความรักและสามัคคีที่ดีงาม ซึ่งเป็นที่ต้องการของทั่วโลกในยามนี้ที่กำลังต่อสู้กับโควิดอย่างเร่งด่วน

การรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้นับเป็นความท้าทายของทุกคน และได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของชาวจีน ที่เปี่ยมด้วยความอดทน ความรักและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคนจำนวนมากมายคอยเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นเช่นเดียวกับพวกเธอ จดหมายของพวกเธอเป็นความหวังของเรา ยินดีร่วมมือกับเยาวชนรุ่นใหม่เช่นเธอ ร่วมสร้างอนาคตของโลกที่ดีงามยิ่งขึ้น (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ