จีนจัดการขยะทางการแพทย์ 333,000 ตัน ในช่วงเวลาเกือบ 5 เดือน
 การเผยแพร่:2020-05-15 15:52:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 15 พฤษภาคม กระทรวงภาวะนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีนจัดการแถลงข่าว โดยชี้แจงภาพรวมการกำจัดขยะ และน้ำเสียทางการแพทย์ของจีน พร้อมทั้งติดตามประเด็นสภาพแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม จนถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศจีนได้กำจัดขยะทางการแพทย์ทั้งหมด 333,000 ตัน กระทรวงภาวะนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีนยังดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์กำจัดน้ำเสียในโรงพยาบาล และโรงงานกำจัดน้ำเสียทางการแพทย์ทั่วประเทศ โดยได้พบปัญหา 461 ราย และสั่งให้ปรับปรุงจนเข้าขั้นมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการติดตามแหล่งน้ำดื่ม 42,127 ครั้ง ไม่ได้พบปัญหามลพิษจากการป้องกันและควบคุมโรคในแหล่งผลิตน้ำดื่ม (Bo/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ