พิพิธภัณฑ์หยกเหอเถียนเปิดให้เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 1,300 ชิ้น
 การเผยแพร่:2020-05-19 17:10:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 18 พฤษภาคม พิพิธภัณฑ์หยกเหอเถียน ในเมืองเหอเถียน เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีน เปิดให้เข้าชมการจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 1,300 ชิ้น สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามและ “ความทรงจำสมัยเส้นทางสายไหมในประวัติศาสตร์”

เมืองเหอเถียน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของพื้นที่อ่างถ่าหลี่มู ในเขตซินเจียง เป็นชุมทางสำคัญของทั้งเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายหยกในสมัยโบราณ  อีกทั้งยังเป็นหน้าต่างสำคัญแห่งการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก โบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 1,300 ชิ้น ที่จัดแสดงในการเปิดพิพิธภัณฑ์หยกเหอเถียนครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นปัจจุบันทำความเข้าใจกับเส้นทางสายไหมในสมัยโบราณเท่านั้น หากยังพิสูจน์ให้เห็นโดยถกเถียงมิได้ว่า เขตซินเจียงเป็นดินแดนของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

พิพิธภัณฑ์หยกเหอเถียนก่อสร้างขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่จัดแสดง 13,493 ตารางเมตร รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทต่าง  ๆ เช่น เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผา เหรียญเงินโบราณ ฯลฯ รวม 9,553  ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างโบราณวัตถุประมาณ 2,000 ชิ้น หนังสือโบราณกว่า  660 เล่ม ตลอดจนของใช้พื้นเมืองของชาวอุยกูร์เกือบ 800 ชิ้น (TIMLFZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ