> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết: Vắc-xin c ngừa COVID-19 không phải là đồ xa xỉ cho một số ít người mà nên cung cấp cho tất cả mọi người
 Mới nhất:2020-05-20 18:10:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 19/5, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu qua vi-đê-ô cho biết, Liên minh châu Âu tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới, huy động tài chính cho nghiên cứu phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 ngay trong giờ đầu tiên, sự nỗ lực của Liên minh châu Âu sẽ giúp cho việc thúc đẩy tiến trình nghiên cứu phát triển vắc-xin.   Vắc-xin ngừa COVID-19 không nên là đồ xa xỉ của một số ít người, mà là sản phảm công cộng mang tính phổ biến.”

Trước đó, Uỷ ban châu Âu tổ chức một hội nghị quyên góp mang tính toàn cầu, huy động được 7,4 tỷ đồng ơ-rô từ chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp các nước, sẽ dùng vào việc điều trị và nghiên cứu phát triển vắc-xin ngừa COVID-19.