> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Kỳ họp hàng năm cơ quan hiệp thương chính trị tối cao Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh
 Mới nhất:2020-05-21 17:55:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Kỳ họp hàng năm Chính hiệp, cơ quan hiệp thương chính trị tối cao Trung Quốc ngày 21/5 khai mạc tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc tới dự.Tác động bởi dịch COVID-19, Kỳ họp hàng năm Chính hiệp toàn quốc khai mạc cố định vào ngày 3/3 hàng năm từ năm 1998, lần đầu tiên trong 22 năm qua lùi ngày khai mạc đến Quý II. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng các ủy viên Chính hiệp toàn quốc trước tiên đã mặc niệm các liệt sĩ hy sinh và đồng bào gặp nạn trong dịch bệnh.

Kỳ họp năm nay diễn ra trong 7 ngày, hơn 2.000 ủy viên Chính hiệp toàn quốc đến từ các đảng phái, đoàn thể, dân tộc và các giới Trung Quốc tham dự hội nghị, các ủy viên sẽ nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, nghe và thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ, thảo luận dự thảo Luật Dân sự đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời bày mưu hiến kế cho các phương châm chính sách lớn liên quan phát triển kinh tế-xã hội quốc gia.