> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
“Hai kỳ họp” năm nay của Trung Quốc “đặc biệt” ở chỗ nào
 Mới nhất:2020-05-21 18:07:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

“Hai kỳ họp” năm 2020 của Trung Quốc bị hoãn bởi sự tác động của dịch Covid-19 sẽ chính thức mở màn ngày 21/5. “Hai kỳ hợp” năm nay rất đặc biệt, chủ yếu gồm 4 mặt:

Một là bối cảnh đặc biệt. Đây là “Hai kỳ họp” được triệu tập trong bối cảnh sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất sau Thế chiến thứ II.

Hai là thời điểm đặc biệt. Năm nay là năm Trung Quốc quyết thắng hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi công kiên thoát nghèo, cũng là năm kết thúc Quy hoạch 5 năm lần thứ 13.

Ba là nhiệm vụ đặc biệt. Hiện nay, sự tác động của dịch bệnh đối với kinh tế thế giới vẫn đang tiếp diễn, kinh tế Trung Quốc cũng đối mặt với khó khăn và thách thức chưa từng có.

Bốn là lòng tin đặc biệt. Nhân dân Trung Quốc đã có được lòng tin trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh lần này. Đây là lòng tin đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ Trung Quốc, năng lực quản lý của Trung Quốc, càng là lòng tin đối với hợp tác toàn cầu.