จีนจะขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์“2 ใหม่ 1 สำคัญ”
 การเผยแพร่:2020-05-22 14:50:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 พฤษภาคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า ปีนี้รัฐบาลจีนมีแผนจะขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะจำหน่ายพันธบัตรพิเศษระดับท้องถิ่น วงเงิน 3.75 ล้านล้านหยวน ซึ่งส่วนกลางจะจัดสรรงบประมาณให้6 แสนล้านหยวน นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์“2 ใหม่ 1 สำคัญ”คือ1)ส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหม่ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่และเพิ่มการประยุกต์ใช้5จี 2)ส่งเสริมการสร้างสรรค์ตัวเมืองและตำบลแบบใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและความสามารถในการบริการประชาชนอย่างจริงจังอีกทั้งให้ความสำคัญกับการก่อสร้างด้านคมนาคมและการอนุรักษ์น้ำ โดยจะเพิ่มงบประมาณก่อสร้างทางรถไฟจำนวน  1 แสนล้านหยวน

นายหลี่ เค่อเฉียงยังกล่าวว่า ต้องปรับปรุงกลไกการลงทุนและการระดมทุนเข้าสู่ระบบตลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้น สนับสนุนวิสาหกิจเอกชนให้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน (Yim/kt/peng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ