จีนจะส่งเสริมการสร้างระบบสาธารณสุข
 การเผยแพร่:2020-05-22 14:51:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 22 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีนระบุว่า จีนจะส่งเสริมการสร้างระบบสาธารณสุข ยืนหยัดแนวคิดชีวิตสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ปฏิรูประบบป้องกันและควบคุมโรค ปรับปรุงระบบการแจ้งเหตุและเตือนภัยโรคติดต่อโดยตรงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยืนหยัดในการประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างเปิดเผย โปร่งใสและทันเวลา เพิ่มกำลังในการคิดค้นวิจัยวัคซีน ยารักษาและเทคโนโลยีการตรวจหาอย่างรวดเร็ว  เสริมการประกันสิ่งของรับมือฉุกเฉิน

นายกฯหลี่ เค่อเฉียงยังระบุว่า จีนจะยกระดับการบริการทางการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ปรับเพิ่มมาตรฐานการอุดหนุนด้านประกันการรักษาพยาบาลของประชาชนเฉลี่ยต่อคนให้มากขึ้น 30 หยวน (Yim/LR/Patt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ