ปี 2020 จีนจะประกันให้ประชาชนพ้นความยากจนทั้งหมด
 การเผยแพร่:2020-05-22 14:53:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 พ.ค. 63 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยื่นให้พิจารณาได้เน้นว่า ปี 2020 นี้ จีนจะทำให้ประชากรพ้นจากภาวะยากจนได้ทั้งหมด เพิ่มกำลังช่วยเหลือในอำเภอและหมู่บ้านที่ยังไม่พ้นจากภาวะยากจนให้มากยิ่งขึ้น ปฏิบัติการลดความยากจนด้วยการอุปโภคบริโภค สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมลดความยากจน เพิ่มการช่วยเหลือผู้อพยพจากพื้นที่ยากจนต่อเนื่อง ผลักดันให้มาตรการลดความยากจนและพัฒนาชนบทประสานงานกันอย่างได้ผล ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ช่วยผู้ยากจนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริง (Dan/Yim/Patt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ