> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc năm nay sẽ bảo đảm thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo khó còn lại
 Mới nhất:2020-05-22 18:20:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc đệ trình Kỳ họp hàng năm Quốc hội thảo luận ngày 22/5 nhấn mạnh, Trung Quốc năm nay sẽ bảo đảm thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo khó còn lại, tăng thêm cường độ công kiên xoá các huyện nghèo và làng nghèo còn lại, triển khai hành động xoá đói giảm nghèo bằng tiêu dùng, hỗ trợ các ngành công nghiệp xoá đói giảm nghèo khôi phục và phát triển. Tăng cường công tác hỗ trợ tiếp theo sau khi di dời tái định cư xoá đói giảm nghèo. Tiếp tục thúc đẩy thoát nghèo kết nối hiệu quả với việc chấn hưng thôn làng, dốc hết sức giúp quần chúng nhân dân đã thoát nghèo đi lên làm giàu.