> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ thúc đẩy nâng cấp ngành chế tạo và phát triển ngành công nghiệp mới nổi
 Mới nhất:2020-05-22 18:25:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong Báo cáo công tác Chính phủ cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ thúc đẩy nâng cấp ngành chế tạo và phát triển ngành công nghiệp mới nổi. Tăng mạnh vốn tín dụng trung và dài hạn cho ngành chế tạo. Phát triển in-tơ-nét công nghiệp, thúc đẩy ngành chế tạo thông minh. Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy toàn diện “in-tơ-nét +”, tạo dựng ưu thế mới kinh tế số.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực nâng đỡ sáng tạo khoa học-công nghệ cao. Tăng nhanh xây dựng phòng thí nghiệm quốc tế, sâu sắc hợp tác khoa học-công nghệ quốc tế, thực thi việc “người đứng đầu” phụ trách các dự án trọng điểm đột phá nghiên cứu khoa học, người nào có năng lực thì cho người ấy làm.