> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh với các nước, sâu sắc tình hữu nghị với các nước trong mở rộng mở cửa
 Mới nhất:2020-05-22 18:25:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 22/5, Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hàng năm đã khai mạc tại Bắc Kinh, trong “Báo cáo Công tác Chính phủ” trình Quốc hội xem xét và thảo luận cùng ngày nhấn manh, năm nay, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh với các nước, thúc đẩy ổn định kinh tế thế giới, thúc đẩy quản trị toàn cầu, sâu sắc tình hữu nghị với các nước trong mở rộng mở cửa.

Báo cáo cho biết, một năm qua, Trung Quốc tích cực tham gia xây dựng và cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Kinh tế, ngoại giao, giao lưu nhân văn thu được thành quả rõ rệt. Trung Quốc đã góp phần quan trọng cho thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới.