> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc hoàn thành mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2019
 Mới nhất:2020-05-22 18:30:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, năm 2019, mặc dù phát triển gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu cả năm, kinh tế nhìn chung vận hành ổn định, cuộc sống người dân tiếp tục cải thiện, đặt cơ sở mang tính quyết định cho hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Năm 2019 tổng giá trị sản xuất trong nước tăng 6,1%, đạt 99,1 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Tạo thêm 13,52 nghìn việc làm ở thành thị, số người nghèo khó tại nông thôn giảm 11,09 triệu người, thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người vượt 30 nghìn Nhân dân tệ.