> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Kỳ họp thứ 3 Chính hiệp Trung Quốc khoá XIII bế mạc và thông qua các văn kiện như nghị quyết chính trị,v.v
 Mới nhất:2020-05-27 18:10:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Sau khi hoàn thành các chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khoá XIII đã bế mạc tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các Nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tham dự lễ bế mạc. Hội nghị đã thông qua nghị quyết báo cáo công tác ủy ban thường vụ, báo cáo tình hình thẩm tra đề án cũng như nghị quyết chính trị hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương cho biết, năm nay là một năm hết sức quan trọng trong chặng đường phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Là tổ chức chính trị và hình thức dân chủ do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, hiệp thương nhân dân cần tận dụng ưu thế dân chủ hiệp thương xã hội Chủ nghĩa, tổ chức hữu hiệu đoàn thể các đảng phái và nhân sỹ các giới, các dân tộc cùng bàn bạc các công việc nhà nước, hiến mưu hiến kế, đạt được nhận thức chung. Phải bám sát nhiệm vụ mục tiêu năm nay là nâng cao trình độ làm việc, tăng cường hiệu quả thực chất công việc, nâng cao hiệu suất cơ chế cơ quan hiệp thương của Chính hiệp nhân dân, phát huy vai trò và đóng góp cho việc thực thi dân chủ kiểu Trung Quốc.