> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các giới Hồng Công ủng hộ Dự thảo quyết định liên quan Hồng Công của Quốc hội Trung Quốc
 Mới nhất:2020-05-27 18:12:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Nhân sỹ các giới Hồng Công cho biết, xây dựng và kiện toàn cơ chế pháp luật và cơ chế thực thi giữ gìn an ninh quốc gia của Đặc khu Hồng Công có lợi cho việc giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo việc thực tiễn “Một nước, hai chế độ” tại Hồng Công, từ đó đảm bảo Hồng Công ổn định lâu dài và phát triển phồn vinh.

Ngày 25/5, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Đổng Kiến Hoa phát biểu trên truyền hình cho biết, ông đã phân tích toàn diện và sâu sắc tầm quan trọng và tính tất yếu của việc lập pháp này đối với Hồng Công, kêu gọi đông đảo người dân Hồng Công ủng hộ việc lập pháp quốc gia này vì phúc lợi chung, đảm bảo “Một nước, hai chế độ” đi vững đi xa.

Giám đốc Cục Bảo an Hồng Công Lý Gia Siêu cho biết, ông sẽ dẫn dắt lực lượng kỷ luật thực thi toàn diện chức trách của mình, dốc sức giữ gìn an ninh quốc gia. Về hành vi bạo lực nghiêm trọng xảy ra tại quận Đảo Hồng Công ngày 24/5, ông Lý Gia Siêu kịch liệt lên án bọn côn đồ và những phần tử kêu gọi “Hồng Công độc lập”, đồng thời nêu rõ các sự kiện bạo lực chứng tỏ tính cần thiết và tính cấp bách của dự thảo mà Quốc hội đang thảo luận.

Ngày 25/5, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Công nhiệm kỳ đầu tiên Phạm Từ Lệ Thái cho biết, bọn côn đồ liên tục gây rối loạn, mưu toan hủy diệt Hồng Công. Cần phải sớm áp dụng biện pháp lấp lỗ hổng pháp luật của Hồng Công trong việc giữ gìn an ninh quốc gia, tấn công các phần tử chống Trung Quốc và gây rối loạn tại Hồng Công. Nghị trình liên quan Hồng Công của Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc lần này hết sức kịp thời, quan trọng, hơn nữa rất cần thiết.