> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ luật Dân sự sẽ thúc đẩy “quản lý của Trung Quốc” với chất lượng cao hơn
 Mới nhất:2020-05-27 18:13:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Tại “Hai kỳ họp” của Trung Quốc năm nay, việc xem xét dự thảo Bộ luật Dân sự là một trong những đề tài được quan tâm nhất. Nếu được xem xét thông qua, nó sẽ trở thành bộ luật đầu tiên được mệnh danh là “Pháp điển” của nước Trung Hoa mới, được ví là “Bách khoa toàn thư của đời sống xã hội” và “Tuyên ngôn bảo đảm quyền dân sự”. Trong bối cảnh năm 2020 hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và năm chót của quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Bộ luật Dân sự không những sẽ ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người dân Trung Quốc, cũng sẽ thúc đẩy ưu thế của chế độ Trung Quốc chuyển thành hiệu quả quản lý của nhà nước một cách tốt hơn, đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho văn minh tiến bộ pháp quyền của nhân loại.

Được biết, dự thảo Bộ luật Dân sự trình Quốc hội xem xét này gồm 7 phần, 1260 điều, với quy mô lớn, nội dung phong phú, diện che phủ rộng. Từ nội dung hoàn thiện “quyền nhận khoán và kinh doanh đất đai” ở nông thôn, đến nói rõ quy tắc giao dịch thị trường của doanh nghiệp, rồi đến các vấn đề nóng hổi được người dân Trung Quốc quan tâm như xác định trách nhiệm theo luật đối với các hành vi “tìm kiếm thông tin cá nhân trái phép”, ném đồ từ trên cao, bảo vệ tài sản ảo v.v, Bộ luật Dân sự đều đã quy định rõ. Trong đó, quyền nhân cách được trình bày phần riêng rẽ là điểm sáng lớn nhất trong Bộ luật Dân sự, là lần đầu tiên trong Bộ luật Dân sự của các nước trên thế giới, cũng là đóng góp quan trọng của luật dân sự Trung Quốc đối với việc lập pháp của Pháp điển Dân sự thế giới. Trong bối cảnh mạng in-tơ-nét và dữ liệu lớn, việc trình bày quyền nhân cách thành một phần riêng rẽ đã nói lên hiện thực ngày càng phong phú của loại hình quyền nhân cách trong thời đại in-tơ-nét, cung cấp sự bảo đảm pháp lý rõ ràng cho các thông tin cá nhân có thể nhận dạng danh tính, và đưa đổi mặt, đổi giọng trí tuệ nhân tạo (AI) v.v vào trong phạm vi bảo vệ.

Xét về lịch sử văn minh của nhân loại, việc soạn thảo Bộ luật Dân sự là biểu tượng và tiêu chí của một quốc gia và dân tộc đi lên phồn thịnh và lớn mạnh. Có thể dự kiến, việc ban hành Bộ luật Dân sự Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiến trình quản lý nhà nước theo luật toàn diện của Trung Quốc, bảo đảm tốt hơn cuộc sống tươi đẹp sau này của người dân Trung Quốc, thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội, thúc đẩy “quản lý của Trung Quốc” với chất lượng càng cao hơn.