อัยการสูงสุดจีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยกิจการงานอัยการสำหรับเยาวชน
 การเผยแพร่:2020-06-02 11:30:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 1 มิ.ย. อัยการประชาชนสูงสุดของจีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยกิจการงานอัยการสำหรับเยาวชน โดยสรุปกิจการงานทางการคุ้มครองเยาวชนขององค์กรอัยการจีนในระหว่างปี 2014-2019 อย่างรอบด้าน สมุดปกขาวฯดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หลายปีมานี้จำนวนเยาวชนที่ทำผิดกฎหมายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จำนวนคดีทำร้ายผู้เป็นเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่ไม่อาจมองข้ามได้

สมุดปกขาวมีเนื้อหา 7 ด้านด้วยกัน รวมถึงการปรับและช่วยเหลือเยาวชนที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ปราบปรามพฤติกรรมการทำร้ายผู้เป็นเยาวชน คุ้มครองและช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับการทำร้าย และมีส่วนร่วมในการบำบัดทางสังคมเพื่อคุ้มครองเยาวชน สมุดปกขาวได้สรุปผลการดำเนินงานของกิจการงานอัยการสำหรับเยาวชน วิเคราะห์แนวโน้มการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเยาวชนด้วยกฎหมาย และตอบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดกฎหมายของเยาวชนที่สังคมให้ความสนใจอีกด้วย (Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ