โปรแกรมจำลองเป็นนักสู้โรคระบาดออนไลน์
 การเผยแพร่:2020-06-02 16:39:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน เผยแพร่โปรแกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ สามารถ “เลือกอาชีพ” ต่าง ๆ ได้ เช่น แพทย์ ครู แรงงาน และตำรวจ เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับการต้านโควิด-19 วิธีการนี้ทำให้เด็ก ๆ สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ทำงานธรรมดา และเคารพนับถือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการต่อต้านโรคระบาด ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงานแก่เด็ก (Tim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ