วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนถูกจัดเข้าสู่คลังข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ของ WHO
 การเผยแพร่:2020-06-04 16:43:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อเร็วๆ นี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนหลายฉบับถูกจัดเข้าสู่คลังข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19ขององค์การอนามัยโลก(WHO) บุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นว่า นี่ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนทางวิชาการให้กับงานต่อต้านการระบาดของจีนเท่านั้น หากยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์งานป้องกันการแพร่ระบาดของจีนกับทั่วโลกได้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปลายมีนาคมเป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลทางวิชาการของจีนร่วมกัน  วารสารทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมแพทยศาสตร์แห่งชาติจีน สมาคมการแพทย์แผนจีนและยาจีนแห่งชาติจีน และสมาคมวิทยาการพยาบาลแห่งชาติจีน รวม 128 ฉบับ ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจต่อ WHO ซึ่งทาง WHO ก็กำหนดให้หน่วยงานที่ประจำในประเทศจีนรับผิดชอบงานเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากวารสารวิชาการของจีนเหล่านี้ เพื่อใช้ในการสร้างคลังข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ของ WHO (Yim/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ