เขตซินเจียงฟื้นฟูการผลิตอย่างรอบด้าน
 การเผยแพร่:2020-06-04 16:59:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 1 มิถุนายน นายอีลี่เจียง อาน่าอีที โฆษกรัฐบาลเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงกล่าวว่า จนถึงปัจจุบัน ซินเจียงไม่ได้พบผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่กว่า 100 วันติดต่อกันแล้ว ได้ฟื้นฟูการผลิตและการใช้ชีวิตตามปกติอย่างรอบด้าน

เขากล่าวด้วยว่า พร้อมๆ กับที่ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างเป็นภาวะปกตินั้น ซินเจียงได้จัดให้พนักงานกลับเข้าทำงานอย่างเป็นระเบียบตามลำดับ เปิดช่องทางการคมนาคมให้คล่องตัว ผลักดันให้วิสาหกิจฟื้นฟูการผลิตอย่างรอบด้าน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน มูลค่าเพิ่มของธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของซินเจียงมีมากกว่า 110,000 ล้านหยวน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นกว่า 75,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว (Yim/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ