ปธน.จีนเน้นการสร้างความสามัคคีในชนกลุ่มน้อย และการขจัดความยากจน
 การเผยแพร่:2020-06-10 12:09:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ค่ำวันที่  8 มิถุนายน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนเดินทางไปตรวจงานที่ชุมชนจินฮวาหยวน เขตลี่ทง เมืองอู๋จง เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย

\

ที่ชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านอยู่อาศัยกว่า 13,000  คน ในจำนวนดังกล่าวเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

\

ปธน.สี จิ้นผิง พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้อย่างสนิทสนมว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครอบครัวสังคมนิยมขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มชนที่หลากหลาย ซึ่งเห็นได้จากชุมชนของพวกคุณที่เป็นชุมชนที่มีหลายชนเผ่า ซึ่งส่วนมากเป็นชนเผ่าหุยและชนเผ่าฮั่น เมื่อสักครู่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งดีๆ ในชุมชนพวกคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปรองดองระหว่างชนเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นที่สุด พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวประชาชาติจีน การหลุดพ้นจากภาวะยากจน การสร้างความทันสมัยและมีกินมีใช้ในทุกด้านให้กับทุกชนเผ่า ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำ พวกเราจะจับมือไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมที่ยาวนาน 5,000 ปีของจีน และสะท้อนถึงความได้เปรียบของระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน” (BO/LING/CAI)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ