> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Trung Quốc-Xin-ga-po khởi động hành lang nhanh – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sẽ tiếp tục từng bước khôi phục trật tự đi lại của nhân viên trong và ngoài nước với phương thức thỏa đáng
 Mới nhất:2020-06-10 18:28:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ngày 9/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giới thiệu tình hình khởi động  hành lang nhanh để tạo thuận tiện cho sự đi lại của nhân viên. Bà cho biết, trong bối cảnh Trung Quốc phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường hoá, với tiền đề đảm bảo an ninh phòng chống dịch bệnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục từng bước khôi phục sự đi lại của nhân viân trong và ngoài nước với phương thức thỏa đáng, dốc sức tích cực cho sâu sắc hợp tác và khôi phục làm việc và sản xuất của các nước, đảm bảo sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.  Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, hiện nay, cũng có một số nước châu Âu đề nghị sắp xếp hành lang nhanh như vậy. Về việc này, Trung Quốc luân tích cực áp dụng biện pháp cần thiết, đảm bảo nhân viên nước ngoài tham gia các hoạt động kinh tế-thương mại và khoa học-công nghệ cần thiết đến Trung Quốc.