ปธน.จีนเน้นระหว่างลงพื้นที่เขตหนิงเซี่ย ต้องชนะการขจัดความยากจน
 การเผยแพร่:2020-06-11 15:44:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเน้นระหว่างลงพื้นที่ดูงานการพัฒนาที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า   ต้องใช้ความพยายามเพื่อประกันได้ว่า จะสามารถเอาชนะในการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้าน และการขจัดความยากจน  อีกทั้งยังต้องพยายามลดผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  พร้อมทั้งให้ความสำคัญในอันดับต้นกับการประกันการจ้างงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

ประธานาธิบดีสีกล่าวด้วยว่า  ต้องใช้ความพยายามต่อไปในการสร้างเขตหนิงเซี่ยใหม่ที่สวยงาม  เศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนชนเผ่าต่างๆ มีความสามัคคี  สิ่งแวดล้อมมีความสวยงาม และประชาชนมีรายได้ที่ดี

\

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 -10 มิ.ย. ประธานาธิบดีสีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่เมืองอู๋จง และเมืองหยินชวน เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย พร้อมรับฟังรายงานเกี่ยวกับการประสานงานการป้องกันควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม   ผลคืบหน้าในการขจัดความยากจน   การเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   และการส่งเสริมความสามัคคี ความก้าวหน้าระหว่างประชาชนชนเผ่าต่างๆ

โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ขณะดูงานที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษแห่งหนึ่งในหมู่บ้านหงเต๋อ เมืองอู๋จง ประธานาธิบดีสีได้พูดคุยกับคนงานที่นี่ว่า    สถานที่ทำการผลิตแบบนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน   โดยรับประชาชนที่ยากจนเข้ามาทำงาน   เมื่อเทียบกับการอพยพไปรับจ้างที่เขตเมือง   ทำงานที่นี่อาจมีรายได้น้อยกว่า  แต่ทำงานใกล้บ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง และยังดูแลครอบครัวได้ด้วย

ประธานาธิบดีสียังได้ไปเยี่ยมครอบครัวชนเผ่าหุยครอบครัวหนึ่ง และเดินดูสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้อย่างละเอียด ทั้งลานบ้าน ห้องรับแขก  ห้องนอน  ห้องครัว คอกวัว  พร้อมทั้งถามไถ่นายหลิว เค่อรุ่ยและภรรยา ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่า  มีปัญหาความยากลำบากและแผนใช้ชีวิตในวันข้างหน้าอย่างไร

\

หลังจากนั้นประธานาธิบดีสียังได้เดินทางไปบริเวณริมฝั่งแม่น้ำหวงเหอ(แม่น้ำเหลือง) และรับฟังรายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำหวงเหอ  โดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่า แม่น้ำหวงเหอเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตประชาชาติจีน  จึงต้องอนุรักษ์แม่น้ำสายนี้ให้ดี  

และขณะเยี่ยมชุมชนจินฮวาหยวน ชุมชนที่มีประชาชนหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกัน  ประธานาธิบดีสีกล่าวว่า  จะไม่มีชนเผ่าใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลาง   การให้ประชาชนทุกชนเผ่าสามัคคีกัน และร่วมกันก้าวไปสู่สังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้านนั้น สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามของประชาชาติจีน และพลังอันเข้มแข็งของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน  

และในบ่ายวันที่ 9 มิ.ย. ประธานาธิบดีสีได้เดินทางไปดูงานที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งหนึ่งในเมืองหยินชวน  เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยของเมือง  และการประกอบธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  โดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่า  ต้องยึดมั่นในแนวความคิดแห่งการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง    และถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว  

ประธานาธิบดีสียังกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามภาวะปกติต่อไป และเร่งให้การผลิตและการใช้ชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ขณะเยี่ยมสวนองุ่นแห่งหนึ่งในเมืองหยินชวน ใกล้บริเวณเขตภูเขา       เฮ่อหลานซาน  ประธานาธิบดีสีกล่าวว่า  ภูเขาเฮ่อหลานซานมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน  จึงต้องใช้มาตรการเด็ดขาดในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของภูเขาแห่งนี้

ประธานาธิบดีสีกล่าวด้วยว่า   เนื่องจากประชาชนจีนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมผลิตไวน์จะมีอนาคตอันกว้างไกล  

ช่วงเช้าวันที่ 10 มิ.ย. ประธานาธิบดีสี รับฟังรายงานของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย เกี่ยวกับผลคืบหน้าในงานด้านต่างๆ    ประธานาธิบดีสีกล่าวหลังรับฟังรายงานว่า  ต้องยืนหยัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ   และให้การปรับเปลี่ยนและการยกระดับของอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สร้างพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นเพื่อแทนที่พลังขับเคลื่อนตัวเก่าโดยเร็ว (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ