จีนประกาศแผนฟื้นฟูระบบนิเวศสำคัญทั่วประเทศระยะ 15 ปี
 การเผยแพร่:2020-06-12 15:42:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 มิถุนายน จีนประกาศ “แผนแม่บทโครงการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศสำคัญทั่วประเทศ (ปี 2021 - 2035)”

แผนดังกล่าว ระบุว่า ภายในปี 2035 การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศสำคัญทั่วประเทศ จะทำให้ธรรมชาติดีขึ้น ทั้งป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย แม่น้ำ ทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ และทะเล โดยอัตราการครอบคลุมของป่าไม้จะสูงถึง 26% พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะพื้นที่ป่าธรรมชาติคงไว้ที่ 200 ล้านเฮกตาร์ (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ