นายกฯ จีน-เยอรมนีประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ย้ำสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 การเผยแพร่:2020-06-12 15:59:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ระบุว่า โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินสร้างผลกระทบต่อการไปมาหาสู่และความร่วมมือระหว่างจีน-เยอรมนี แต่ความร่วมมือระหว่างกันไม่ได้หยุดฉะงักจากโรคระบาดแต่อย่างใด หากแต่จะมุ่งไปข้างหน้า จีนยินดีเพิ่มความเชื่อมั่นต่อเยอรมนีทั้งทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์บนพื้นฐานแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการอำนวยประโยชน์แก่กัน โดยคงการเจรจาหารือ เดินหน้าความร่วมมือทุกด้าน และส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-เยอรมนีให้คืบหน้าต่อไป

ด้านนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระบุว่า จีนใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 สองประเทศดำเนินความร่วมมืออันดีด้านการต้านโควิด-19 เยอรมนีชื่นชมจีนที่เปิดเสรีมากขึ้นและเดินหน้าพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นสินค้าสาธารณะของโลก ทั้งนี้ เยอรมนีจะมุ่งส่งเสริมความมือกับจีนในทุกด้านต่อไป  ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิจัยและผลิตวัคซีนของสองประเทศกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ