> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ngày Di sản văn hoá và thiên nhiên Trung Quốc năm 2020: Lễ hội mua sắm di sản văn hoá phi vật thể góp sức thoát nghèo
 Mới nhất:2020-06-12 18:37:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ngày 13/6 là Ngày Di sản văn hóa và thiên nhiên Trung Quốc. Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể của quần chúng nhân dân, kế thừa và tôn vinh văn hoá truyền thống Trung Hoa xuất sắc, các nơi Trung Quốc sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hơn 3.700 di sản văn hoá phi vật thể nhân Ngày Di sản năm nay. Bên cạnh đó, các nơi còn sẽ tổ chức lễ hội mua sắm di sản văn hoá phi vật thể trực tuyến và ngoại tuyến, thúc đẩy tiêu dùng, giúp những nghệ nhân kế thừa di sản văn hoá phi vật thể, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thúc đẩy xoá đói giảm nghèo và việc làm bằng di sản văn hóa phi vật thể mở rộng kênh tiêu thụ, góp sức cho công kiên thoát nghèo.Được biết, chủ đề của Ngày Di sản văn hoá phi vật thể năm nay là “di sản văn hoá phi vật thể kế thừa cuộc sống lành mạnh”, trọng điểm triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá phi vật thể xoay quanh các dự án di sản văn hoá phi vật thể gồm thể thao truyền thống, y học cổ truyền và ăn uống.