จีนเริ่มวางรางรถไฟความเร็วสูงที่มณฑลเหนือสุด
 การเผยแพร่:2020-06-15 16:59:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เช้าวันที่ 15 มิถุนายน ทางรถไฟความเร็วสูงเมืองหมู่ตันเจียง-เมืองเจียมู่ซือของจีนเข้าสู่ขั้นตอนการวางราง โดยพนักงานวางรางรถไฟกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยเครื่องวางรางอัตโนมัติ โดยการวางรางยาว 500 เมตรใช้เวลาเพียง 78 นาที

ทางรถไฟความเร็วสูงเมืองหมู่ตันเจียง-เมืองเจียมู่ซือ อยู่ที่มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเหนือสุดของจีน เป็นโครงการสำคัญตามแผนการสร้างเครือข่ายทางรถไฟและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ของจีน เป็นทางรถไฟความเร็วสูงเหนือสุดของจีนในปัจจุบัน

หลังเปิดใช้งาน จะบรรจบกับทางรถไฟเมืองฮาร์บิน-เมืองหมู่ตันเจียงและทางรถไฟเมืองฮาร์บิน-เมืองเจียงมู่ซือ สร้างให้เป็นเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงทางตะวันออกของมณฑลเฮยหลงเจียง มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญในภูมิภาค การส่งเสริมการพัฒนาและการแปรรูปทางเศรษฐกิจตามเส้นทาง และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น (Bo/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ