เศรษฐกิจจีนรักษาแนวโน้มการฟื้นฟูต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 การเผยแพร่:2020-06-15 17:10:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การฟื้นฟูการผลิต การกลับสู่ตำแหน่งงาน การกลับมาเปิดธุรกิจ และการเปิดตลาดหลังโรคระบาดในจีน เดินหน้าอย่างมั่นคง การดำเนินการของเศรษฐกิจจีนรักษาแนวโน้มการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการผลิต ยอดมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานและสูงกว่าของจีนนั้น เติบโตอยู่ที่ 4.4% อัตราการเติบโตสูงกว่าเดือนเมษายน 0.5% ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีระดับสูงเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว โดยในเดือนพฤษภาคมดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมการบริการขยายตัว 1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ตัวเลขในเดือนเมษายนลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

ในด้านอุปสงค์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดการค้าปลีกของสิ่งของอุปโภคบริโภคลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราเติบโตเป็นลบ ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ยอดการลงทุนต่อสินทรัพย์ถาวรหดตัวลง 6.3% แต่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนิวไฮเทคกับการลงทุนต่อกิจการสังคมเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวก

ส่วนในด้านการมีงานทำ เดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 5.9% ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ