ปักกิ่งคุมเข้มป้องกันการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-06-15 17:13:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานว่า  ตั้งแต่เวลา 00.00.น ถึง  24.00.น ของวันที่ 13 มิ.ย. จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 57 ราย  ในจำนวนนี้มี 19 รายที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  ที่เหลือ 38 รายเป็นผู้ป่วยภายในประเทศ   ในจำนวนนี้    มี 36 รายอยู่ในกรุงปักกิ่ง   และไม่มีผู้เสียชีวิต

\

ตั้งแต่เวลา 00.00.น ถึง  24.00.น ของวันที่ 12 มิ.ย.  เขตเฟิงไถในกรุงปักกิ่งพบผู้ป่วยใหม่จำนวน 5 ราย    ผู้ป่วยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือเคยเดินทางไปที่ตลาดซินฟาตี้   ซึ่งขณะนี้ ทางการกรุงปักกิ่งได้สั่งปิดตลาดแห่งนี้ และคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดกับบริเวณชุมชนที่อยู่โดยรอบตลาดดังกล่าว

วันที่ 13 มิถุนายน ทางการกรุงปักกิ่งแถลงว่า  พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 4 ราย   ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้เคยเดินทางไปยังตลาดซินฟาตี้เช่นกัน   พร้อมกันนี้     ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในตลาดซินฟาตี้พบว่า   ผู้ประกอบการบางรายติดเชื้อ  และสิ่งของบางชนิดในตลาดมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส

ตลาดซินฟาตี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 1988   หลังผ่านการพัฒนามาเป็นระยะเวลา 32 ปี    ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

\

น.พ.อู๋ จูนโหย่ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดวิทยาจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งประเทศจีนแสดงความเห็นว่า อุณหภูมิยิ่งต่ำ  เชื้อไวรัสอยู่ได้ยิ่งนาน  สินค้าทางทะเลภายในตลาดขายส่ง ส่วนใหญ่ต้องเก็บอยู่ในคลังสินค้าห้องเย็น    ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้เชื้อไวรัสจะอยู่ได้นาน   จึงมีความเสี่ยงที่จะมีคนติดเชื้อค่อนข้างสูง  นอกจากนี้  แต่ละวัน  มีผู้คนผ่านเข้าออกตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก   หากมีผู้ติดเชื้อเข้าไปในตลาดโดยไม่ได้ถูกตรวจพบ   การระบาดของไวรัสก็จะเกิดขึ้นได้

จากการวินิจฉัยเบื้องต้น     สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดในกรุงปักกิ่งมีสองประการ ประการแรกคืออาหารทะเลและเนื้อสัตว์อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสในตลาดเป็นต้นตอของการระบาด  และประการที่สองมีที่มาจากพื้นที่อื่น     แต่ละวันจะมีคนจากพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากผ่านเข้าออกที่ตลาดแห่งนี้    ก็มีความเป็นไปได้ที่บางคนอาจเป็นพาหะของเชื้อ  แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสาเหตุประการแรกมีความเป็นไปได้มากกว่า

น.พ.อู๋ จูน โหย่ว กล่าวว่า   ขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปถึงต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสได้ ถึงแม้จะตรวจพบเชื้อไวรัสจากเขียงปลาแซลมอน  แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าปลาแซลมอนเป็นต้นตอการระบาดของไวรัส        เพราะมีความเป็นไปได้ว่าคนและสิ่งของที่เคยสัมผัสกับเขียงปลาก็อาจเป็นต้นตอการระบาด     คนที่ผ่านเข้าออกตลาดมีจำนวนมาก    สินค้าที่ขายในตลาดมีความหลากหลาย   จึงไม่สามารถที่จะด่วนสรุปได้ภายในระยะเวลาอันสั้น    ดังนั้นต้องตรวจทุกคนที่เคยผ่านเข้าออกและสินค้าทุกชิ้นในตลาดให้ชัดเจน  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า  ต้นตอของการระบาดอยู่ที่ไหน

\

ก่อนเกิดการระบาดครั้งนี้  ปักกิ่งไม่พบผู้ป่วยในท้องถิ่นติดต่อกันเป็นเวลากว่า 50 วันแล้ว    ผลการสำรวจโรคระบาดวิทยา และผลการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าแสดงให้เห็นว่า   ผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงปักกิ่งล้วนไม่เคยเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง   ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศและพื้นที่อื่นติดเชื้อ และเป็นต้นตอการระบาดของไวรัสในครั้งนี้    จึงจำเป็นต้องตรวจแหล่งที่มาของสินค้าทุกชิ้นในตลาดซินฟาตี้ แห่งนี้

น.พ.อู๋ จูนโหย่ว กล่าวว่า   ทางการปักกิ่งตอบสนองการระบาดในครั้งนี้อย่างเร็วมาก  เมื่อพบผู้ป่วยเพียงไม่กี่รายก็รู้ทันทีว่า  ตลาดซินฟาตี้เป็นแหล่งระบาด  จากประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า  ทำให้ปักกิ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ    หลังพบแหล่งระบาดของไวรัส   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจคนและสิ่งของในตลาดแห่งนี้ทันที และได้ข้อมูลสำคัญ   ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงมีความหมายสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดในกรุงปักกิ่งเท่านั้น  แต่ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการตอบคำถามถึงต้นตอของการระบาดในครั้งนี้อีกด้วย

จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้  ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เคยผ่านเข้าออกตลาดซินฟาตี้   ดังนั้นการตรวจหาเชื้อไวรัสต้องครอบคลุมผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกคน เช่น ผู้ประกอบการ   ผู้ที่เคยผ่านเข้าออกในตลาดแห่งนี้  รวมทั้งครอบครัว  ผู้ที่เคยติดต่อใกล้ชิด     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง  และผู้ป่วยที่เคยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ การระบาดของไวรัสไม่ได้ลามในทั่วกรุงปักกิ่ง   ประชากรชาวปักกิ่ง 20 ล้านคนไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้ (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ