สำนักงานการบินพลเรือนจีนออก“คำสั่งระงับเที่ยวบินโดยสาร”ฉบับแรก
 การเผยแพร่:2020-06-15 17:15:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 14 มิถุนายน เว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่า จากกรณีผู้โดยสาร 17 ราย ในเที่ยวบิน CZ392 ของสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airline) ที่บินจากธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศไปยังเมืองกวางโจวของจีนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน มีผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นบวก ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนว่าด้วยการปรับเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ ที่ออกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน กรณีดังกล่าวข้างต้นอยู่ในข้อกำหนดให้ “ระงับเที่ยวบินโดยสาร”  ซึ่งทางสำนักงานการเบินพลเรือนแห่งประเทศจีนจึงตกลงใช้มาตรการนี้ต่อเที่ยวบินดังกล่าว โดยได้ระงับเที่ยวบิน CZ392 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน นับเป็น “คำสั่งระงับเที่ยวบิน”ฉบับแรกที่ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน

หนังสือเวียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนออกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนระบุว่า  นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนเป็นต้นไป สำนักงานการบินพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน ร่วมกันจัดตั้งกลไกควบคุมเที่ยวบินโดยสาร ใช้มาตรการเพิ่มเที่ยวบิน หรือ ระงับเที่ยวบิน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกของผู้โดยสารภายหลังเที่ยวบินกลับถึงประเทศจีน

รายงานข่าวแจ้งว่า เพื่อหลีกเลี่ยง“คำสั่งระงับเที่ยวบิน” ปัจจุบันมีสายการบินหลายสายของจีนประกาศว่า ก่อนโดยสารเครื่องบิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องผ่านการตรวจกรดนิวคลีอิก (Bo/Lu/Zi) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ