> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sắp tới sẽ phóng quả vệ tinh cuối cùng trong hệ thống vệ tinh định vị dẫn đường Bắc Đẩu 3
 Mới nhất:2020-06-15 20:36:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trung Quốc đã hoàn thành kiểm tra công nghệ, tiếp nhiên liệu và kiểm tra trạng thái trước khi phóng quả vệ tinh cuối cùng trong hệ thống vệ tinh định vị dẫn đường Bắc Đẩu 3 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, và hoàn thành toàn bộ công tác kiểm tra đối với tên lửa đẩy Trường Chinh 3B trước khi tiếp nhiên liệu, chức năng của tên lửa đẩy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sắp tiến hành tiếp nhiên liệu thông thường và nhiên liệu nhiệt độ thấp. Trung Quốc sắp tới sẽ phóng vệ tinh này.

Vệ tinh định vị dẫn đường Bắc Đẩu sắp được phóng là vệ tinh địa tĩnh cuối cùng trong hệ thống Bắc Đẩu 3, cách mặt đất khoảng 36.000 ki-lô-mét, có vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo hệ thống Bắc Đẩu chuyển tiếp bình ổn từ phục vụ khu vực đến phục vụ toàn cầu, tiếp tục nâng cao tính năng phục vụ trong nước và khu vưc xung quanh của hệ thống Bắc Đẩu.