บริษัทโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติจีนลงทุน 24,700 ล้านหยวนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านพลังงาน
 การเผยแพร่:2020-06-16 16:46:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

STATE GRID Corporation of China หรือ บริษัทโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติจีน แถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนว่า ปีนี้จะลงทุน 24,700 ล้านหยวน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านพลังงาน กำหนดแนวทางและขับเคลื่อนให้วิสาหกิจที่อยู่ทั้งตอนบนและตอนล่างของห่วงโซ่การผลิตให้เดินหน้าพร้อมกัน

บริษัทฯ ระบุว่า จะสร้างศูนย์บิ๊กดาต้าทางพลังงาน 7 แห่งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ บรรลุการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าทั้งหมด 12  ประเภท รวมถึง การประเมินสภาพเศรษฐกิจผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์อัตราอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัย รวมไปถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์งานการขจัดความยากจน เป็นต้น แก้ปัญญาที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G กำหนดระบบมาตรฐาน 5G ทางพลังงานไฟฟ้า เดินหน้า “5G + อินเทอร์เน็ตด้านพลังงาน” จัดตั้งแพลตฟอร์มบริการสาธารณะด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน นำเสนอบริการด้านการประสานงานข้ามธุรกิจ การค้าพลังงานแบบกระจาย และบริการการเงินเพื่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมออนไลน์ พัฒนาสถานีทวนสัญญาณระบบดาวเทียมเป่ยโต่ว 1,200 แห่ง ประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุง การจำหน่ายและการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ