พระราชวังโบราณวางแผนสร้าง “พิพิธภัณฑ์ปลอดสิ่งของหมดอายุการใช้งาน”
 การเผยแพร่:2020-06-16 16:47:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ตั้งแต่กรุงปักกิ่งประกาศดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณได้เก็บรวบรวมสิ่งของหมดอายุการใช้งานปริมาณทั้งหมด 2.6 ตัน รวมถึง กล่องกระดาษใส่พัสดุ 1,854  กิโลกรัม กระดาษ 96 กิโลกรัม ขวดบรรจุเครื่องดื่ม 649 กิโลกรัม และกระป๋องโลหะ 30 กิโลกรัม โดยรณรงค์ผ่านไมโครบล็อกทางการให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในโครงการซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา โดยพยายามสร้าง “พิพิธภัณฑ์ปลอดสิ่งของหมดอายุการใช้งาน” ระดับแนวหน้าของโลกภายใน 2 ปี ซึ่งในปีนี้ พระราชวังโบราณสามารถบรรลุเป้าหมายนำสิ่งของกลับมารีไซเคิลได้ในอัตราร้อยละ 80 ขึ้นไป

ทั้งนี้ พระราชวังโบราณจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ “ปลอดสิ่งของหมดอายุการใช้งาน” โดยเฉพาะ ให้น้ำหนักไปที่การออกแบบถังขยะ ปรับปรุงตำแหน่งถังขยะ แก้ไขเพิ่มเติมกติกาและกำหนดเส้นให้ทางนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในพระราชวังโบราณ ยังจะทำการคัดแยกขยะและของเสียในถังขยะอีกรอบ เพื่อประกันให้ขยะที่ถูกคัดแยกประเภทแล้วไปสู่แหล่งจัดการที่เหมาะสม (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ