> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ngô Tôn Hữu--Chuyên gia hàng đầu Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Trung Quốc
 Mới nhất:2020-06-17 18:48:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Qua phân tích, dòng vi-rút phân lập từ mẫu phẩm lấy từ chợ và dòng vi-rút phân lập từ mẫu phẩm lấy từ người là hoàn toàn giống nhau. So sánh với dòng vi-rút từng lây nhiễm ở Bắc Kinh hai tháng trước và dòng vi-rút lây nhiễm ở các nơi khác trên thế giới, dòng vi-rút này không phải là dòng vi-rút từng lây nhiễm ở Trung Quốc hai tháng trước, không phải dòng vi-rút từng lây nhiễm ở Vũ Hán, Hồ Bắc, cũng không phải ở Bắc Kinh, điều này có nghĩa là dòng vi-rút này không phải là dòng vi-rút từng lây nhiễm ở Trung Quốc.  Nó là dòng vi-rút lây nhiễm ở châu Âu. Nhưng dòng vi-rút lây nhiễm ở châu Âu cũng không có nghĩa là dòng vi-rút lần này đến từ các nước châu Âu, vì dòng vi-rút lây nhiễm ở châu Âu đã lây nhiễm ở Mỹ, ở Nga, vi-rút lần này có khả năng đến từ các nước trong những khu vực nói trên. Vì vậy, có khả năng là đồ vật hoặc người lây nhiễm mang vi-rút này đến Bắc Kinh. Chúng tôi hiện đang tiếp tục điều tra nghiên cứu, mong trả lời câu hỏi này.