> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Con sông này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một năm khảo sát 4 lần
 Mới nhất:2020-06-18 18:32:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đang khảo sát tại Ninh Hạ đã đến đoạn sông Hoàng Hà ở thành phố Ngô Trung điều tra nghiên cứu tình hình bảo vệ sinh thái lưu vực sông Hoàng Hà. Đây là lần thứ 4 trong một năm Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát sông Hoàng Hà.

Ngày 21/8 năm ngoái, tại thượng du sông Hoàng Hà ở tỉnh Cam Túc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát dự án gia cố phòng chống lũ lụt đoạn ở Lan Châu của sông Hoàng Hà, tìm hiểu tình hình trị lý và bảo vệ sinh thái sông Hoàng Hà; Ngày 17/9 năm ngoái, tại hạ du sông Hoàng Hà ở tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình bước vào nhà bảo tàng, tìm hiểu lịch sử trị lý sông Hoàng Hà trong hàng nghìn năm qua, đồng chí đã đến quảng trường Lâm Hà Công viên địa chất quốc gia sông Hoàng Hà, nhìn ra xa đoạn Trịnh Châu của sông Hoàng Hà; Ngày 12/5 năm nay, tại Sơn Tây, Tổng Bứ thư Tập Cận Bình đã đến đoạn Tấn Dương Cầu thành phố Thái Nguyên của sông Phần, khảo sát tình hình bảo vệ và trị lý sông Phần – nhánh sông lớn thứ hai của sông Hoàng Hà.

Sông Hoàng Hà chảy qua 9 tỉnh và khu tự trị Trung Quốc. Năm ngoái, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát tại Nội Mông, Cam Túc, Hà Nam, năm nay khảo sát tại Thiểm Tây, Sơn Tây và Ninh Hạ, chỉ trong một năm, dấu chân của Tổng Bí thư đã đi khắp 6 tỉnh và khu tự trị lưu vực sông Hoàng Hà.

Tại sao chỉ trong một năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần khảo sát sông Hoàng Hà?

Việc này không thể không đề cập đến Hội nghị bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà triệu tập tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 18/9/2019.

Tại hội nghị lần này, người đứng đầu của 9 tỉnh và khu tự trị ven sông Hoàng Hà, mười mấy người phụ trách của các cơ quan Trung ương và Nhà nước đã tham dự. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị và nêu rõ: “Bảo vệ sông Hoàng Hà là kế hoạch lâu dài liên quan tới sự phục hững vĩ đại và phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa”.

Vì vậy, việc bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà và phát triển nhịp nhàng gữa Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang, xây dựng vùng vịnh lớn Quảng Đông- Hồng Công-Ma-cao, phát triển nhất thể hoá vùng châu thổ sông Trường Giang đồng đẳng là chiến lược quốc gia quan trọng.

Ngày 3/1/2020, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Tài chính-Kinh tế Trung ương, chuyên nghiên cứu về vấn đề bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà.

Tại Hai kỳ họp năm nay, “Lên quy hoạch bảo vệ và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà” đã được đưa vào Báo cáo công tác Chính phủ.

Trong 3 chuyến khảo sát trong nước vừa qua, tháng 4 đến Thiểm Tây, tháng 5 đến Sơn Tây, tháng 6 đến Ninh Hạ, 3 tỉnh này đều thuộc lưu vực sông Hoàng Hà, tại Thiểm Tây và Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với việc bảo vệ và trị lý sông Hoàng Hà.

Những hành động trên đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Chiến lược quốc gia do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân vạch định, đích thân bố trí đang được thúc đẩy chắc chắn.

Quán xuyến một vạch đỏ

Trị lý sông Hoàng Hà, có các vấn đề lũ lụt, cạn nước, xói mòn đất và ô nhiễm.

Lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát đoạn thành phố Ngô Trung của sông Hoàng Hà, đã kết hợp việc xây đê điều, nạo vét đường sông, xử lý môi trường và trồng cây cỏ, cải thiện rõ rệt sinh thái thiên nhiên ven sông Hoàng Hà.

“Cần bảo vệ cũng phải trị lý”, đây là nguyên tắc quan trọng bảo vệ và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà do Tổng Bí thư Tập Cận Bình ấn định. Trong chiến lược quốc gia này, “bảo vệ sinh thái” đặt trước “phát triển”, là tiền đề căn bản, cũng là sự bảo đảm quan trọng. Điều này đã thể hiện đầy đủ tư tưởng chỉ đạo sinh thái ưu tiên, phát triển xanh được Tổng Bí Tập Cận Bình nhấn mạnh nhiều lần, thể hiện quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc.

Trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, hệ thống sinh thái sông Hoàng Hà là một tổng thể, trị lý sông Hoàng Hà là một công trình mang tính hệ thống, “cần suy xét đầy đủ sự khác biệt giữa thượng, trung và hạ du”, “trù tính chung phát triển thượng, hạ du, sông chính và sông nhánh cũng như hai bên bờ”.

Tại Cam Túc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh Cam Túc là khu chứa và tiếp tế nguồn nước quan trọng của lưu vực sông Hoàng Hà, cần gánh vác trọng trách phục hồi sinh thái, giữ đất và nước, phòng chống ô nhiễm tại thượng du sông Hoàng Hà.

Đối với Hà Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu bảo vệ tốt sinh thái ven sông Hoàng Hà, nâng cao chất lượng và tính ổn định của hệ thống sinh thái thiên nhiên.

Đối với Thiểm Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu thúc đẩy lưu vực sông Hoàng Hà từ sử dụng quá mức chuyển sang phục hồi tự nhiên, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái của lưu vực.

Tại Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến hiện trường xem xét tình hình bảo vệ và trị lý sông Phần, nhấn mạnh thúc đẩy khu vực ven sông Hoàng Hà Sơn Tây phát triển trong bảo vệ, bảo vệ trong phát triển.

Lần này Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến khảo sát tại đoạn Ninh Hạ của sông Hoàng Hà, là một lần nữa nhấn mạnh vạch đỏ bảo vệ sinh thái sông Hoàng Hà này.

Bày bố một bàn cờ lớn

Nhấn mạnh vạch đỏ bảo vệ môi trường sinh thái, không phải là không phát triển.

Lưu vực sông Hoàng Hà không những là bức bình phong sinh thái quan trọng của Trung Quốc, cũng là vành đai kinh tế quan trọng, là vùng miền quan trọng đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

Số liệu cho thấy, tính đến cuối năm 2018, tổng dân số các tỉnh lưu vực sông Hoàng Hà đạt 420 triệu, chiếm 30,3% dân số trong cả nước; GDP khu vực đạt 23,9 nghìn tỷ Nhân dân tệ, chiếm 26,5% GDP của cả nước. Hiện nay, trình độ phát triển kinh tế của không ít địa phương ven sông Hoàng Hà còn tương đối tụt hậu.

“Cần xuất phát từ thực tế, thích hợp phát triển kinh tế nước thì dựa vào nước, thích hợp phát triển kinh tế núi thì dựa vào núi, thích hợp trồng lương thực thì dựa vào lương thực, thích hợp phát triển nông nghiệp thì dựa vào nông nghiệp, thích hợp phát triển công nghiệp thì dựa vào công nghiệp, thích hợp phát triển kinh doanh thì dựa vào kinh doanh, tích cực tìm tòi con đường mới phát triển chất lượng cao có đặc sắc vùng miền”. Tại Hội nghị bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ rõ phương hướng phát triển cho lưu vực sông Hoàng Hà.

Cũng có nghĩa là, trong bố cục phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà, khu vực có chức năng khác nhau nhất định cần có sự phát triển khác nhau. Khu vực chức năng sinh thái cần tạo ra nhiều sản phẩm sinh thái, khu vực chính sản xuất lương thực cần nâng cao chất lượng hàng nông sản, khu vực nghèo khó cần dốc sức bảo đảm và cải thiện dân sinh.

Ninh Hạ, từ xưa đến nay được tôn vinh là “Giang Nam vùng Tây Bắc”. Sông Hoàng Hà nghìn dặm từ đây chảy về phía bắc, đoạn sông Hoàng Hà trong địa phận Ninh Hạ dài 397 ki-lô-mét, từ xưa đến nay luôn tẩm bổ cho vùng đất tươi đẹp và màu mỡ này. Vành đai ven sông Hoàng Hà là khu vực tưới tiêu chính của Ninh Hạ, có các thành phố chủ chốt, so với các tỉnh ven sông Hoàng Hà, ý nghĩa của sông Hoàng Hà đối với sự phát triển của Ninh Hạ càng nổi bật hơn.

Sau này, bàn cờ lớn phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà này chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn.