มูลค่าสัญญาที่ลงนามซื้อขายผ่านระบบคลาวด์ภายในงานแสดงสินค้ากวางโจวทะลุ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2020-06-19 17:37:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 17 มิถุนายน งานกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการลงนามสัญญาในระบบคราวด์ของงานซื้อขายสินค้ากวางโจว จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซีย คณะกรรมการการค้ามาเลเซีย-จีน หอการค้ามาเลเซีย-จีน  ตลอดจนวิสาหกิจ 149 แห่ง ได้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้ โดยมีโครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่างจีน-มาเลเซียหลายโครงการมีการลงนามสัญญาผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมูลค่าการค้าข้ามแดนที่เกิดขึ้นผ่านงานครั้งนี้มีมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

\

ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ฝ่ายกิจการจีน กล่าวว่า งานซื้อขายสินค้ากวางโจวครั้งนี้ช่วยให้นักธุรกิจจากทั่วโลกเพิ่มความคุ้นเคยกับการหาคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเสนอแพลตฟอร์มความร่วมมืออันล้ำค่าแก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีทั่วโลก ทั้งนี้ วงการต่าง ๆ ของจีนและมาเลเซียควรผลักดันความร่วมมือฉันมิตรอย่างรอบด้านต่อไป ตลอดจนร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Tim/Lu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ