กต.จีนออกแถลงการณ์หลังสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายนโยบายสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ปี 2020
 การเผยแพร่:2020-06-19 16:39:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หลังสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายนโยบายสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ ปี 2020 ซึ่งถือเป็นการจงใจบิดเบือนความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเขตซินเจียงของจีน โจมตีนโยบายบริหารจัดการในเขตซินเจียง ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน รัฐบาลจีนและประชาชนจีนคัดค้านและไม่พอใจอย่างรุนแรง

ลัทธิก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงเป็นศัตรูร่วมกันของมวลมนุษย์  ไม่ควรใช้มาตรฐานต่างกันในการประเมินความพยายามในการต้านการก่อการร้ายและการขจัดกลุ่มหัวรุนแรงของประเทศต่าง ๆ และยิ่งไม่ควรขัดกับหลักการระหว่างประเทศและคุณธรรมของมนุษย์

“กฎหมาย”  ดังกล่าวของสหรัฐฯ เผิกเฉยต่อความจริง มุ่งใส่ร้ายมาตรการต่อต้านการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการขจัดลัทธิหัวรุนแรงในเขตซินเจียง แสดงให้เห็นความมุ่งหมายของสหรัฐฯ ที่จะทำลายอธิปไตยและความมั่นคงของจีน ยุยงความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ทำลายความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของเขตซินเจียง ตลอดจนขัดขวางการพัฒนาของจีน (Tim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ