> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc thực tế sử dụng vốn nước ngoài 355,18 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 1-5, đầu tư vào các nước dọc tuyến “Một vành đại, một con đường” tăng so với cùng kỳ
 Mới nhất:2020-06-19 18:09:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/6 công bố số liệu cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc thực tế sử dụng vốn nước ngoài 355,18 tỷ Nhân dân tệ, giảm 3.8% so với cùng kỳ, thu hẹp 7% so với mức giảm của quý Một, nhưng trong tháng 5, thực tế sử dụng vốn nước ngoài tăng 7.5%.

Về đầu tư ra nước ngoài, từ tháng 1 đến tháng 5, Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp phi tài chính tiền tệ vào 3570 doanh nghiệp của 157 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, tổng vốn đầu tư đạt 296,27 tỷ Nhân dân tệ, giảm 1,6% so với cùng kỳ.

Nhưng tổng vốn đầu tư trực tiếp phi tài chính tiền tệ vào các nước dọc tuyến “Một vành đại, một con đường” tăng 16% so với cùng kỳ.

Hot Phát biểu bình luận