เจ้าหน้าที่ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านการบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง
 การเผยแพร่:2020-06-22 16:35:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 21 มิถุนายน เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกล่าวว่าจะสนับสนุนและประสานงานด้านการบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในเขตฮ่องกง เพื่อคุ้มครองการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตฮ่องกงและรักษาความปลอดภัยของชาติ

ค่ำวันเดียวกันนาง Teresa Cheng Yeuk-wah อธิบดีกรมยุติธรรมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงออกแถลงการณ์ว่า การบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในเขตฮ่องกงเพื่อป้องกัน ควบคุม และลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายที่ทำลายความมั่นคงของชาติ เพื่อรักษาความเจริญและความมั่นคงของฮ่องกง ให้ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ดำเนินไปอย่างราบรื่น

นาย John Lee Ka-chiu อธิบดีกรมรักษาความสงบเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวว่า ทุกประเทศล้วนมีกฎหมายรักษาความปลอดภัยของชาติและองค์การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติและการปกครองฮ่องกงด้วยกฎหมายจะคุ้มครองระเบียบของฮ่องกง ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สังคมกลับคืนสู่ความสงบ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจมีการฟื้นฟูและพัฒนา รักษาความเจริญและความมั่นคงของฮ่องกงให้ยืนยาว (Bo/Zhou/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ