น้ำท่วมแม่น้ำฮวงโหตอนบนส่งผลกระทบต่อเขตหนิงเซี่ย
 การเผยแพร่:2020-06-22 16:39:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เวลา 08.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายนแม่น้ำฮวงโหตอนบนเข้าท่วมเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซีย

กรมบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉินเขตหนิงเซี่ยแนะนำว่า เนื่องจากผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำฮวงโหตอนบน ในอนาคต ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขตหนิงเซี่ยอาจมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตหนิงเซี่ยดำเนินการตรวจ ลาดตระเวนและขจัดความเสี่ยงตามแนวคันกั้นน้ำ สั่งให้เจ้าหน้าที่ในสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำและโครงการก่อสร้างริมแม่น้ำและดินดอนในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมหยุดปฏิบัติภารกิจเป็นการชั่วคราว

โดยเขตหนิงเซี่ยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาจากแม่น้ำฮวงโหตอนบน ส่งเสริมการตรวจวัดสถานการณ์น้ำในบริเวณหนิงเซี่ย ส่งเสริมการติดต่อประสานงาน วิเคราะห์และวินิจฉัยน้ำที่ไหลจากตอนบน รวมกถึงการประกาศข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า (Bo/Cui/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ