> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ba Bộ ngành Trung Quốc ra thông báo giúp các lao động nghèo khó đi làm công
 Mới nhất:2020-06-22 18:34:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội, Bộ Tài chính và Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc ra “Thông báo về tiếp tục làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo bằng việc làm”, giúp những lao động nghèo khó có năng lực lao động và ý muốn đi ra ngoài làm công, giúp các lao động đã đi làm công ổn định việc làm, tranh thủ quy mô lao động nghèo khó đi làm công trong năm 2020 không giảm, mà còn có phần tăng.

Bên cạnh đó, Thông báo còn nêu ra sẽ đưa các khu vực nghèo sâu như 52 huyện nghèo khó chưa thoát nghèo, khu di rời tái định cư quy mô nhằm thoát nghèo cũng như các lao động nghèo của tỉnh Hồ Bắc làm đối tượng trọng điểm, ưu tiên tổ chức đi ngoại tỉnh làm công, ổn định và chuyển dịch việc làm, ưu tiên sắp xếp và trợ giúp.