ศิลปินจีนและอิหร่านร่วมเล่นดนตรีทางไกลต้านโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-06-23 16:27:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 21 มิถุนายน ได้มีการเผยแพร่ music video เรื่อง "ขิมเป็นสะพาน ที่ศิลปินจีนและอิหร่านร่วมเล่นดนตรีทางไกลเพื่อให้กำลังใจในการป้องกันและควบคุมโควิด-19" ที่จัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพทางการทูตของจีนและสมาคมมิตรภาพระหว่างจีน-อิหร่าน โดยศิลปิน 13 คน และเด็กกว่า 10 คนของคณะดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จีน (CCOM) และอิหร่านได้รวมตัว เล่นขิมจีนร่วมกัน

music video ดังกล่าว ได้กล่าวถึงฉากที่ซาบซึ้งระหว่างจีนกับอิหร่านร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในฉากสุดท้าย นักศึกษาจีนและอิหร่านต่างอวยพรต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยภาษาของตน เพื่อขอให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง (Bo/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ