> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Vệ tinh Bắc Đẩu III thực hiện tự chủ sản xuất toàn diện, thúc đẩy phát triển chíp Trung Quốc
 Mới nhất:2020-06-23 18:04:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Vào lúc 9 giờ 43 phút ngày 23/6, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường thứ 55 của hệ thống Bắc Đẩu, tức quả vệ tinh hoà mạng toàn cầu cuối cùng của Bắc Đẩu III, đến nay, bố trí chùm sao hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu Bắc Đẩu III đã hoàn thành toàn diện trước nửa năm so với kế hoạch.

Trung Quốc luôn kiên trì tự chủ xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống Bắc Đẩu, thực hiện toàn diện Trung Quốc sản xuất 100% linh phụ kiện then chốt.

Cùng với nhịp bước hoà mạng toàn cầu hệ thống Bắc Đẩu, công nghệ nghiên cứu và sản xuất chíp Bắc Đẩu cũng từng bước chín muồi, chíp Bắc Đẩu Trung Quốc từng bước thay thế sản phẩm nước ngoài và thực hiện công nghiệp hóa.

Tin cho biết, tính đến cuối năm 2019, lượng tiêu thụ chíp và mô-đun kiểu bao trùm Bắc Đẩu Trung Quốc đã đột phá 100 triệu chiếc, tổng lượng tiêu thụ sản phẩm đầu cuối định vị dẫn đường vệ tinh trong nước đột phá 460 triệu chiếc.

Chánh Văn phòng Liên Hợp Quốc về hoạt động vũ trụ Simonetta Di Dippo cho biết, đây là một cột mốc mang tính lịch sử, cũng là bước đi quan trọng cung cấp dịch vụ định vị chính xác cho nhân dân toàn thế giới thông qua hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu.