> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bản sửa đổi Thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (CMIM) có hiệu lực
 Mới nhất:2020-06-23 18:07:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/6, Bản sửa đổi Thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (CMIM) chính thức có hiệu lực. Đây là sự sắp xếp tài chính khu vực được xây dựng giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN và ba nước Trung, Nhật, Hàn cũng như Cục Quản lý Tài chính Hồng Công (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Bản sửa đổi Hướng dẫn thao tác về đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai và Bản sửa đổi Thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (CMIM) cùng ngày có hiệu lực.